Всяка седмица – теглене на лотария с награди. На всеки две седмици - нова история.